Gaur egungo ikaste-irakaste prozesuak beste metodologia baten bitartez antolatzen dira. Aspaldiko klase magistralak bukatu egin dira eta gaur egun beste hezkuntza baliabide batzuk garatzen dira ikasleen garapenerako: talde-lana, ikasten ikastea, komunikatzeko abilezia, etab.

Aurreko guzti hau lortzeko asmoz KONPETENTZIEN baliabidea martxan jarri zuen espaniar gobernuak 2006ko LOE legediaren bitartez. Azken finean, konpetentziak zera dira: gure gazteek euren ikaste-prozesuan lortu beharreko gaitasunak bizitza pertsonalean zein profesionalean pertsona osoak eta zuzenak izan daitezen.

Eta zertarako behar dira konpetentziak hezkuntzan?:
  • Eskolak ezin baitu ezagutza guztiak eman
  • Bizitza osoan zehar ikasteko beharra baitugu
  • Ikasleak ohiko bizitzarako eta lan mundurako prestatu behar baititu
  • Ezagutzaren iturri asko baitaude esparru formaletan zein ez-formaletan
KONPETENTZIAK honako hauek dira:
KONPETENTZIA OROKORRAK
Oinarrizko hezkuntzarako ardatza
Edozein hezkuntza-testuingurutan ikas daitezke
Arlo guztietan komunak 
Ikasten eta pentsatzen ikasi
Komunikatzen ikasi
Elkarrekin bizitzen ikasi
Pertsona bezala garatzen ikasi
Egiten eta ekiten ikasi
Arduraz bizitzen ikasi
OINARRIZKO KONPETENTZIAK
Testuinguru zehatz batean zeregina gauzatzeko gaitasuna
Eskolan ikasten dira: arloetan, materietan, extraeskolarretan, etab.
Batzuk beste batzuk baino zeharkakoagoak dira
Ikasten eta pentsatzen ikasi
Konpetentzia matematikoa
Kultura zientifikoan, teknologikoan eta osasunarenean konpetentzia
Komunikatzeko konpetentzia
Informazioa tratatzeko eta konpetentzia digitala
Konpetentzia soziala eta hiritarra
Kultura humanistikoan eta artistikoan konpetentzia
Autonomia eta iniziatiba pertsonalerako konpetentzia

=====================================================

Hoy en día los procesos de aprendizaje se organizan mediante metodologías alternativas. Se han terminado las clases magistrales de antaño y a día de hoy se desarrollan nuevos recursos educativos para el desarrollo integral del alumnado: trabajo en equipo, aprender a aprender, capacidad de comunicación, etc.

Para el logro de todo ello, el gobierno de España puso en marcha en 2006 la Ley Orgánica de Educación, donde la novedad principal radicó en la introducción de las denominadas COMPETENCIAS como vía básica de aprendizaje educativo. Definimos las competencias como las capacidades que el alumno/a debe alcanzar en su proceso de aprendizaje para alcanzar el objetivo de ser personas íntegras y con criterio y fundamento en su vida, tanto profesional como personal.
¿Y para que son necesarias las competencias en educación?:
  • La escuela no puede abarcar todos los conocimientos
  • Tenemos la obligación y necesidad de aprender a lo largo de toda la vida
  • Es vital formar y preparar a los jóvenes en su integridad, tanto para un entorno personal como profesional
  • Las fuentes del conocimiento son múltiples tanto en el ámbito formal como en el no formal
Las competencias son las siguientes:
COMPETENCIAS EDUCATIVAS GENERALES
Son el eje de la educación básica
Se pueden aprender en cualquier contexto educativo
Son comunes en todos los ámbitos
Aprender a aprender y a pensar
Aprender a comunicarse
Aprender a convivir en comunidad
Aprender a desarrollarse como persona
Aprender a hacer y a emprender
Aprender a vivir responsablemente
COMPETENCIAS BÁSICAS
Representan la capacidad de resolución de problemas en contextos determinados
Se aprenden en la escuela: especialidades, materias, extraescolares, etc.
Algunas competencias son más transversales que otras
Competencia para aprender a aprender
Competencia matemática
Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia en cultura humanística y artística
Competencia para la autonomía e iniciativa personal

Kontaktua

IKASEDER Ikaste Zentrua
Pamplona-Iruñea Kalea, 5

14. lokala
01010 Gasteiz

 

Helbide Elektronikoa: 

ikaseder@ikas-eder.com


Ahal gaituzue deitu hurrengo tfno. zenbakira: 603 644 245 edo gure kontaktuen formularioa erabili

Gure eskaintza

Gure eskaintza ezagutu nahi? Eskainitako jardueren barruan ikusgai duzue informazio gehiago

 Sare sozialetan:

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Creado con IONOS Editor Web